Duurzame cacaopoeder, cacaomassa & cacaoboterDuurzame chocoladeDuurzame palmolieDuurzame verpakkingen

I-MVO

(Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dat van ondernemingen verwacht wordt dat ze ernaar streven om negatieve gevolgen die rechtstreeks verband houden met hun activiteiten, producten of diensten via een zakelijke relatie te voorkomen of te beperken, betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor het veroorzaken van of bijdragen aan een negatief gevolg wordt afgeschoven naar de onderneming waarmee ze een zakelijke relatie onderhouden.

(OESO 2011, hoofdstuk II, par. 12)

 

Grondstoffen

Duurzame Chocolade

 
Delicia gebruikt voor de productie van gechocolateerde producten vloeibare chocolade, deze vloeibare chocolade proberen we ook zoveel mogelijk duurzaam (UTZ / fairtrade) in te kopen. Ons doel is deze vloeibare chocolade in 2025 volledig duurzaam in te kopen en hiermee zijn we op de goede weg, in 2019 kochten we 47% duurzaam in, en in 2020 al 59%.

Gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven
in cacaoproducerende regio's

Living income, ending deforestation, ending child labor

 

De organisatie The Hunger Project werkt al meer dan 40 jaar aan het einde van honger. Met een aanpak die werkt, waarbij alle oorzaken van honger tegelijk worden aangepakt. Niet met voedselhulp, maar juist met échte oplossingen. Want volgens The Hunger Project gaat honger over veel meer dan voedsel alleen – het einde van honger begint bij mensen, bij durven dromen, bij veerkracht en zelfredzaamheid. The Hunger Project investeert in de kracht van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op weg naar het einde van honger voor iedereen.

Delicia is een 3 jarige samenwerking met The Hunger Project aangegaan, die gericht is op 1 plek: Adomfe (Ghana). Een hub van 10 dorpen in het cacaoteeltgebied in het zuiden van Ghana. Van de bijna 20.000 inwoners verbouwen er meer dan 7.500 cacao. De mensen in Adomfe werken zelf aan minder honger en armoede – met speciale aandacht voor betere inkomens, betere leefomstandigheden voor de kinderen en herbebossing.

Wil je meer lezen over dit mooie initiatief, klik hier om naar de site van The Hunger Project te gaan.

 

Duurzame cacaogrondstoffen

100% in 2020


Casper Speijer (sales manager) en Peter van Veldhoven (purchase manager) op een cacaoplantage in Ghana

2020   Doel: 100% van de ingekochte cacaogrondstoffen (inclusies, poeder, boter, massa) van choco en knispers zijn UTZ of Fairtrade gecertificeerd.

 

Hoe het begon

In 2006 startte Oxfam Novib met acties tegen oneerlijke cacao (https://www.oxfamnovib.nl/verhalen/de-groene-sint). De campagne richtte zich vooral op het Sinterklaasfeest en de chocoladeletter. Langzaam maar zeker gingen industrie en supermarktketens de campagnes ondersteunen en vanaf 2010 waren de meeste chocoladeletters UTZ gecertificeerd.

In navolging hiervan kwam in de hagelslagindustrie een Nederlandse conculega eind 2010 met de belofte een deel van zijn grondstoffen UTZ in te gaan kopen. Bij Delicia gingen we verder; in plaats van 10% of 15% UTZ gecertificeerde cacao te verwerken in onze merken, verwerkten wij vanaf 2011 meteen 100% UTZ in onze gelicenseerde merken. Zo stonden K3, Piet Piraat en Kabouter Plop hagelslag met een UTZ logo te pronken op het schap. Al snel meldden de retailers zich bij ons en in 2012 waren alle supermarktketens om; UTZ werd geïntroduceerd bij de hagelslag huismerken in Nederland. De impact van deze beweging was dat ook de A-merken versneld overgingen naar 100% UTZ gecertificeerd. De ‘groene’ hagelslag was geboren.

De beweging naar UTZ, Rainforest Alliance of Fairtrade gaat in het buitenland veel minder snel. Nederland is echt koploper. Delicia heeft in 2019 besloten dat vanaf 1 januari 2020 alle verkopen van hagelslag, vlokken en crispies geproduceerd en verkocht worden met gecertificeerde cacaomassa, cacaopoeder en cacaoboter, ongeacht of de klant hiervoor wil betalen of niet.

De komende jaren zullen we ook al onze chocolade gecoate producten overzetten naar UTZ/Rainforest Alliance, Fairtrade of een gelijkwaardig systeem. Zo doen wij er alles aan om voor iedereen waarmee wij direct of indirect in aanraking komen het leven aangenamer te maken.

We make life delicious!

Naar de site van UTZ.

UTZ wordt Rainforest Alliance.

Naar de site van Fairtrade.

Duurzame palmolie

Al 5 jaar 100% RSPO

2012   Vanaf april 2012 zijn wij overgestapt op RSPO mass balance gecertificeerde palmolie. 

2015   Vanaf 1 januari 2015 kopen wij 100% RSPO segregated gecertificeerde palmolie (grondstof) in.

2020   Doel: 100% van de palmolie in onze ingekochte samengestelde producten is minimaal RSPO mass balance gecertificeerd.

Naar de site van RSPO.

naar boven

Verpakkingen

Duurzame productverpakkingen

100% FSC gecertificeerd karton

2016   100% FSC gecertificeerd golfkarton

2018   100% FSC gecertificeerd golfkarton, vouwkarton en palletvellen

2021   Doel: 100% FSC gecertificeerde productverpakkingen; stickers en papieren zakken zijn dan ook 100% FSC gecertificeerd.

Naar de site van FSC.

naar boven

Bedrijfskleding

Nieuwe Bedrijfskleding

 

 

Met trots maken wij kenbaar dat wij met ingang van 2-12 nieuwe bedrijfskleding hebben. Voor zover ons bekend is Delicia het eerste bedrijf in de levensmiddelenindustrie dat gebruik maakt van gerecyclede polyester in combinatie met lycocel als materiaal voor de kleding. Lyocel is zo milieuvriendelijk dat het het Europese Ecolabel heeft gekregen. 

Ook voor de  productie en reiniging van de kleding is een duurzame keuze gemaakt. Zo is de kleding gemaakt door Havep uit Goirle, op locaties waar leefbaar loon wordt betaald. Voor de reiniging is Elis verantwoordelijk, die in 2018 is uitgeroepen tot duurzaamste textielverzorger wereldwijd.

Om de duurzaamheid verder ook in ons gebruik door te voeren is er voor gekozen om geen individuele kleding meer in te zetten, maar maat-gebonden te gaan werken. Op de kleding worden geen logo’s meer geplaatst voor BHV en/of heftruck. Om toch aan te geven dat je BHV-er bent, wordt je gevraagd bij de sluizen een groen haarnetje te nemen.  Ook zullen er rode haarnetjes worden verstrekt, deze zijn bedoeld voor bezoek, zoals externe monteurs, klanten en leveranciers.

 

naar boven

CO2 footprint

Duurzame energie

Vanaf 2020 is Delicia volledig over op groene stroom. 

De groene stroom die wij inkopen is opgewekt door Nederlandse wind. Daarnaast wekken wij ook zelf energie op door middel van de zonnepanelen, die sinds 2018 op ons dak staan. In 2019 waren deze zonnepanelen goed voor 5% van de verbruikte energie.

Grijze stroom wordt opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Hierbij ontstaat CO2. Groene stroom is een verzamelnaam voor stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa.

Als je kiest voor in Nederland opgewekte groene stroom of zelf groene stroom opwekt, dan weet je zeker dat er daadwerkelijk CO2 wordt gereduceerd. 

Voor alle ingekochte stroom worden certificaten gekocht. Door certificering ontstaat transparantie over bronnen, herkomst en opwektechniek van alle aangeboden energie en wordt  bewezen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.

naar boven

Maatschappij

Hier vindt u binnenkort informatie over "Maatschappij"

naar boven

Medewerkers

Medewerkers

Duurzame inzetbaarheid

We make Life Delicious. Met dit doel is Delicia in 1938 opgericht. Iedere dag zijn wij bezig om dit doel te realiseren voor onze klanten, leveranciers en medewerkers. Dit kan alleen met goed opgeleid personeel, die enthousiast zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Delicia, collega’s en zichzelf. Medewerkers die zich thuis voelen bij Delicia en onder goede arbeidsomstandigheden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

Onze medewerkers vormen het fundament van de organisatie. Samen creëren we op de volgende manieren een veilige en gezonde werkomgeving:

- Door middel van een intern vitaliteitsprogramma stimuleren wij onze medewerkers om een gezond en actief leven te leiden. Dit doen we door
  bijeenkomsten te organiseren waar adviezen over voeding en goed slapen gegeven worden. Tevens ontvangen medewerkers een
  financiële tegemoetkoming als zij gebruik maken van een fitnessregeling.

- Om meer duidelijkheid te geven over loopbaanontwikkeling en financieel inzicht stelt Delicia een ontwikkelcoach beschikbaar waar onze
  medewerkers mee in gesprek kunnen gaan.   

- Delicia probeert door middel van verzuimpreventie te voorkomen dat medewerkers ziek worden en langdurig uitvallen. Hiervoor is een
  verzuimprotocol met richtlijnen opgesteld. Ook zijn wij regelmatig in gesprek met onze medewerkers.  

- Met behulp van ons medewerkerstevredenheidsonderzoek onderzoeken wij jaarlijks de ervaringen van onze medewerkers. De resultaten
  van dit onderzoek worden intern gepubliceerd, verbeterpunten worden geïnventariseerd waaruit de nodige acties volgen.

- Delicia beschikt over een 6-tal preventiemedewerkers die veilig en gezond werken bevorderen. Daarnaast ondersteunt de preventiemedewerker
  Delicia bij het voorkomen van arbeid gerelateerd verzuim en arbeidsongevallen en heeft deze een coördinerende en bewakende rol in het actueel
  houden van de (reeds bestaande) Risico Inventarisatie & Evaluatie en de uitvoering van de maatregelen.

 

Feestcommissie

Plezier en ontspanning met elkaar

Onze feestcommissie zorgt voor onderlinge verbondenheid door het organiseren van diverse activiteiten. Hierdoor maak je op een leuke en informele manier contact met collega’s van verschillende afdelingen waardoor je elkaar beter leert kennen. Dit komt weer ten goede aan de werksfeer.

Onze collega's van de feestcommissie zorgen ook voor korting op kaartjes voor bioscoop- en culturele voorstellingen! Regelmatig kunnen wij, medewerkers, zelfs kaartjes (gratis) winnen.

Ons magazine: de Korrelatie

Al bijna 50 jaar!

3x per jaar brengen wij, een enthousiaste 6-koppige redactie, een full-colour, papieren magazine uit voor al onze personeelsleden en oudgedienden. Dit doen wij al sinds jaar en dag met ontwerpbureau Seña Ontwerpers uit Eindhoven.

In de Korrelatie is veel ruimte voor persoonlijke verhalen van medewerkers; wat is je favoriete boek, restaurant, film, etc.? Wat zijn jouw mooiste foto's? Herken jij op deze kinderfoto wie deze collega van je is? Wat is jouw passie? Nieuwe collega's en stagiaires stellen zich voor. Samen vieren we jubilea.

Daarnaast publiceren wij over belangrijke zakelijke onderwerpen: onze nieuwe strategie, een nieuw corporate image, belangrijke projecten en meer. We maken kennis met leveranciers en klanten. En we kondigen graag ruim van tevoren aan wat onze Feestcommissie organiseert.

Onze Korrelaties liggen altijd voor iedereen te lezen bij onze receptie.

naar boven